Kampania ruszyła na dobre

Moja wizyta w Brzozowie i rozmowa na temat powodów kandydowania na tle najważniejszej inwestycji w powiecie brzozowskim. Obwodnica Brzozowa w której miałem znaczący udział, jest prawie gotowa. Za dwa miesiące kierowcy będą jeździć zupełnie nową obwodnicą. W połączeniu z obwodnicą Sanoka (która jest w fazie przetargów) nowa obwodnica stanowić będzie zupełnie nową jakość jazdy w kierunku Bieszczad. I to są fakty. Inwestycje, które stanowią dowód dobrych decyzji, które podejmowaliśmy. No i najważniejsze, te drogi nie są z „dykty” 😉

http://https://www.youtube.com/watch?v=9pyEMDKzD3s

 

Debata kandydatów na Posłów

Na konferencji prasowej przedstawiliśmy propozycję zorganizowania debaty kandydatów na Posłów wywodzących się z ziemi sanockiej. Według naszego pomysłu taką debatę powinien zorganizować Burmistrz Miasta Sanoka, jako osoba, która powinna być bardzo zainteresowana tym, aby po wielu latach Sanok miał swojego Posła. Niestety Burmistrz tej propozycji nie przyjął, twierdząc, że to komitety wyborcze powinny taką debatę organizować. Osobiście mam inne zdanie. Jeżeli jako komitet wyborczy wystąpimy z taką propozycją od razu zostaniemy posadzeni o jakiś własny interes polityczno – wyborczy …. Szkoda. Mimo wszystko z pomysłu nie zrezygnujemy i z taką propozycją wystąpimy do dziennikarzy. Mam nadzieję, że uda się do takiej debaty doprowadzić i będzie ona doskonałą okazją, aby dać szansę mieszkańcom bliżej poznać kandydatów z naszego regionu.

List otwarty                      odpowiedź burmistrza

Start kampanii parlamentarnej

Na dzisiejszej konferencji prasowej (21.09) Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego, przedstawiła kandydatów Platformy Obywatelskiej, ubiegających się o mandaty poselskie w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Z okręgu krośnieńsko-przemyskiego (nr 22) wystartuje z drugiego miejsca na liście PO.

Mam doświadczenie w pracy, znam problemy powiatu sanockiego, wiem jak je rozwiązywać. Doskonałym przykładem jest budowa obwodnicy Sanoka, której budowę, bez wsparcia lobbystycznego, na pewno ciężko byłoby załatwić. Dlatego to ważne, aby Sanok miał posła, który byłby łącznikiem na linii samorząd – rząd. Dzięki temu uda się zainteresować rząd sprawami naszego regionu – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Sławomir Miklicz.

„Sławomir Miklicz to doświadczony samorządowiec. W latach 2002 – 2006 zasiadał w radzie miasta Sanoka. W 2006 roku po raz pierwszy uzyskał mandat radnego wojewódzkiego, gdzie przez 4 lata pełnił funkcję przewodniczącego Klubu Radnych PO. W 2010 roku kolejny raz uzyskał mandat radnego sejmiku województwa, pełnił funkcję członka zarządu województwa podkarpackiego, gdzie bezpośrednio nadzorował departamenty: zdrowia, geodezji, społeczeństwa informacyjnego oraz departament nadzoru właścicielskiego. Był też przewodniczącym sejmiku województwa podkarpackiego.”

To osoba bardzo dobrze przygotowana do tego, aby reprezentować Sanok w Parlamencie, to miasto potrzebuje swojego przedstawiciela, to przekłada się nie tylko na realną pomoc, ale i promocję miasta. Ma doświadczenie, wiedzę, kulturę osobistą i umiejętność prowadzenia dialogu – to cechy bardzo ważne, które powinna mieć osoba reprezentująca nasz region w Sejmie – powiedziała Elżbieta Łukacijewska.

Nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić do głosowania na moją kandydaturę 🙂

Święto plonów w Gminie Sanok

     Rolnicy z gminy Sanok świętowali na dorocznych dożynkach. W tym roku impreza odbyła się w Sanoczku, 13 września w niedzielę. Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i chleba tworzą istotę tej prastarej uroczystości.
Dla mnie była to miedzy innymi świetna okazja do spotkania z przyjaciółmi i znajomymi z gminy Sanok, no i oczywiście ze wspaniałymi Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich.
Dożynki rozpoczęła msza święta w lokalnej parafii. Ks. Proboszcz Michał Błaszkiewicz poświęcił wieńce dożynkowe. Barwny korowód przeszedł na teren stadionu piłkarskiego. Prowadzony przez orkiestrę dętą z Pakoszówki  i mażoretki     z zespołu „Impuls”. Na miejscu zaprezentowano wieńce dożynkowe, które przygotowały poszczególne sołectwa. Niosły je zespoły w większości ubrane w stroje ludowe.
Na scenie zaprezentowało się 19 grup: Falejówka, Jędruszkowce, Kostarowce, Lalin, Liszna, Markowce, Mrzygłód, Niebieszczany, Pakoszówka, Prusiek, Pisarowce, Raczkowa, Sanoczek, Srogów Dolny, Strachocina, Trepcza, Tyrawa Solna, Wujskie i Zabłotce.