Dlaczego PiS nie lubi ziemi sanockiej ?

Na XXII sesji sejmiku województwa podkarpackiego (30.05) podjęta została uchwała przyznająca dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego. Dofinansowanie obejmuje blisko 120 wniosków na łączną kwotę blisko 3,5 mln złotych. Na liście zadań dofinansowanych znajduje się tylko jedno zadanie z powiatu sanockiego – miasto i gmina Zagórz – 20 tyś z przeznaczeniem na Klasztor Karmelitów Bosych w Zagórzu …. Ponad 90 % dofinansowanych wniosków to parafie, które otrzymały środki na remonty kościołów, które są wpisane na listę zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niestety mimo wielu wniosków złożonych przez parafie z powiatu sanockiego, żadna nie otrzymała dofinansowania ….. (więcej…)