Czy obciążać spłatami kredytów następne pokolenia ?

W związku z licznymi pytaniami znajomych i nie tylko, dotyczącymi dyskusji na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia, w punkcie dotyczącym obligacji, postanowiłem w kilku słowach postarać się wyjaśnić, o co chodziło w podejmowanych uchwałach. Niestety żadne z lokalnych mediów nie opisało dyskusji w tym punkcie ani jej nie pokazało (oprócz TV Galicja, która transmitowała całą sesję). Okazuje się jednak, że wielu sanoczan ogląda bezpośrednie transmisje z obrad Rady Miasta, co bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Pojawiły się pytania, bo przy punkcie dotyczącym „obligacji” wystąpiło wiele nieścisłości i niejasnych kwestii – pewnie to też informacja dla nas radnych, że nie możemy zakładać, że wszyscy wiedzą, o czym dyskutujemy. Postaram się w kilku zdaniach wyjaśnić sens tej uchwały. 

Otóż burmistrz zawnioskował do Rady Miasta o dokonanie zmian w uchwale podjętej na początku 2018 roku „w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu”. Zmiana polega na przełożeniu spłat rat kredytu (wykupu obligacji) z lat 2021 i 2022 na rok 2033. Kwota, którą przełożono to 1 372 000 zł z 2021 r oraz 1 372 000 zł z roku 2022. Zatem łącznie przeniesiono na 2033 r. wykup obligacji wartych 2 744 000 zł.

Niestety, w trakcie dyskusji na ten temat (więcej…)