Czy obciążać spłatami kredytów następne pokolenia ?
29 grudnia 2018

W związku z licznymi pytaniami znajomych i nie tylko, dotyczącymi dyskusji na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia, w punkcie dotyczącym obligacji, postanowiłem w kilku słowach postarać się wyjaśnić, o co chodziło w podejmowanych uchwałach. Niestety żadne z lokalnych mediów nie opisało dyskusji w tym punkcie ani jej nie pokazało (oprócz TV Galicja, która transmitowała całą sesję). Okazuje się jednak, że wielu sanoczan ogląda bezpośrednie transmisje z obrad Rady Miasta, co bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Pojawiły się pytania, bo przy punkcie dotyczącym „obligacji” wystąpiło wiele nieścisłości i niejasnych kwestii – pewnie to też informacja dla nas radnych, że nie możemy zakładać, że wszyscy wiedzą, o czym dyskutujemy. Postaram się w kilku zdaniach wyjaśnić sens tej uchwały. 

Otóż burmistrz zawnioskował do Rady Miasta o dokonanie zmian w uchwale podjętej na początku 2018 roku „w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu”. Zmiana polega na przełożeniu spłat rat kredytu (wykupu obligacji) z lat 2021 i 2022 na rok 2033. Kwota, którą przełożono to 1 372 000 zł z 2021 r oraz 1 372 000 zł z roku 2022. Zatem łącznie przeniesiono na 2033 r. wykup obligacji wartych 2 744 000 zł.

Niestety, w trakcie dyskusji na ten temat nie uzyskałem żadnej odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania odnośnie wysokości wzrostu obsługi zadłużenia (oczywistym jest, że zapłacimy wyższe odsetki) oraz na drugie kluczowe pytanie o to, jak kształtuje się wskaźnik zadłużenia wynikający z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych przed przeniesieniem spłaty zadłużenia z roku 2021 oraz 2022. Dlatego też pytania te zadam w najbliższym czasie w formie interpelacji. Przy okazji dyskusji nad tym punktem wyszła na jaw pewna ciekawostka. Otóż do RIO i do radnych została skierowana do opinii Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Sanoka, która zawierała już obniżone zobowiązania w latach 2021 – 2022! Oznacza to, że w listopadzie skierowano dokument uwzględniający uchwałę podjętą 19 grudnia 2018 roku… Przyznam, że po raz pierwszy w swojej działalności samorządowej spotkałem się z taką praktyką. Dla mnie to było zwykłe wprowadzenie w błąd zarówno Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO), jak i radnych Rady Miasta.

Dlatego też nie mogłem poprzeć tej uchwały. Brak odpowiedzi na kluczowe pytania oraz wprowadzenie w błąd radnych były dla mnie argumentami, żeby poważnie potraktować tę sprawę. Podsumowując, uważam, że burmistrz powinien intensyfikować swoje działania zmierzające do zwiększenia dochodów budżetowych, a nie do przekładania spłacania zobowiązań na rok 2033 – w mojej opinii to działanie, które nie sprzyja kreowaniu długofalowej polityki finansowej naszego miasta. Z drugiej strony, w 2033 obecny burmistrz rządził już nie będzie. Chyba jednak nie o to chodzi…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *