• Poparcie Pani Wojewody Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej
  8 listopada 2014

  Poparcie Pani Wojewody Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej dla mojej kandydatury. Dziękuję bardzo Gosiu za wsparcie 🙂

  Oczyszczalnia ścieków w gminie Wojaszówka oddana do użytku
  7 listopada 2014

  Gmina Wojaszówka zakończyła ważną inwestycję proekologiczną, polegającą na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków. W otwarciu zmodernizowanej oczyszczalni udział wzięli samorządowcy i mieszkańcy gminy. Na otwarciu obecny był przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz.
  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków to przedsięwzięcie niezwykle kosztowne, ale niezbędne dla rozwoju gminy, gdzie ciągle przybywa mieszkańców. Dlatego podkarpackim samorządom z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie, które umożliwiają współfinansowanie takich inwestycji.
  Projekt był realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014. Dzięki PROW modernizacja oczyszczalni w Wojaszówce została wsparta kwotą w wysokości niemal 3 mln zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł z kolei ponad 4,8 mln zł. Zatem udział unijnych środków był decydujący. (więcej…)

  Droga 892 Zagórz – Komańcza w 100% gotowa
  4 listopada 2014

  Prawie 130 mln złotych – to koszt rozbudowy drogi wojewódzkiej 892 Zagórz –Komańcza. Ponad 97 mln złotych to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007- 2013 ze środków EFRR, kolejne prawie 7 mln to wkład własny z budżetu województwa podkarpackiego.
  W uroczystościach oddania drogi uczestniczyli poseł Bogdan Rzońca, marszałek Władysław Ortyl, przewodniczący sejmiku Sławomir Miklicz, wiceprzewodniczący sejmiku Dariusz Sobieraj, radny Władysław Turek, duchowieństwo i mieszkańcy gminy Komańcza.
  Przewodniczący Miklicz przybliżył kulisy powstania drogi – Ta inwestycja ma swoją bardzo długą historię. Pierwszy kosztorys wyniósł  80 mln, później środki zostały zwiększone do 120 mln zł. Nie wszyscy jednak głosowali za inwestycją, na szczęście większość była za. Dzisiaj się bardzo cieszymy z tego, że ta droga została oddana do użytku, modernizacja której trwała 7 lat. Wielu pamięta jaki były problemy w związku z jej realizacją. Dzisiaj możemy spokojnie jechać od Zagórza do Komańczy. – wspominał Sławomir Miklicz
   
  Inwestycja trwała dwa lata. Dzięki ogromnym środkom udało się rozbudować prawie 29 kilometrów drogi i zmodernizować 10 mostów, między innymi na rzekach Osławica, Potok, Osława i Rzepedka. W czasie remontu powstało 40 nowych zatok autobusowych i prawie 13 km chodników, kolejne prawie 7 km zmodernizowano. Inwestycja z pewnością poprawiła komfort i bezpieczeństwo korzystających z drogi.
  To bardzo długi odcinek. Trzeba zaznaczyć, że zostało przebudowanych 10 mostów,  z czego 2 mosty do klasy A (nośność 50 ton), 8 mostów do klasy B (40 ton), 3 mosty tymczasowe – to bardzo duże wyzwanie. To także 12 km nowo wybudowanych chodników, 6 km przebudowanych, 51 skrzyżowań oraz 40 nowych zatok autobusowych, które poprawiają bezpieczeństwo ruchu. Powstało także 13 km kanalizacji deszczowej, czyli systemu odwodnienia dróg – to się wszystko złożyło na kwotę 128 mln zł – podsumował prace dyrektor PZDW Adam Maternia.

  Droga Komańcza – Radoszyce, inwestycja rozpoczęta
  3 listopada 2014

  Marszałek Ortyl, członek zarządu Bogdan Romaniuk, przewodniczący sejmiku Sławomir Miklicz oraz wójt gminy Komańcza wraz z przedstawicielem wykonawcy uroczyście rozpoczęli kolejną inwestycję drogową. Chodzi o rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa, na odcinku Komańcza – Radoszyce.

  To jedna z ostatnich rozpoczynanych jeszcze w ramach RPO WP 2007-2013 inwestycji w regionie. W ramach projektu zostanie przebudowanych prawie 7 km drogi wojewódzkiej nr 897 Komańcza – Radoszyce. (więcej…)

  po spocie telewizyjnym, spot radiowy
  2 listopada 2014

  Po spocie telewizyjnym, czas na prezentację spotu radiowego, który możecie usłyszeć w Radio Rzeszów. Od początku do końca pomysł kolegi „Białego”. Zapraszam do wysłuchania.